Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı 06100 Sıhhiye/ANKARA
Tel            : 0 312 508 32 38
Faks         :
E-Posta   : ihyogunbakim@ankara.edu.tr